Vztahy

Vysvědčení už za pár dní: Děti za něj netrestejte, ale známky nechvalte

Reakce na vysvědčení je pro děti klíčová

autor

Tereza Hromádková

28. června 2022

 
FOTO / Depositphotos
Ať už má vaše dítě za sebou první nebo poslední školní rok, tak jako tak vám ve čtvrtek přinese domů vysvědčení, které je výsledkem jeho celoroční snahy a píle. Vaše reakce je pro něj ale do života mnohem důležitější, než pár čísel na papíře.
Reklama

I podle Linky bezpečí je konec roku pro děti školou povinné velice stresujícím obdobím. Je to zhodnocení jejich celoroční práce, kdy vyplavou na povrch všechny úspěchy i neúspěchy a dají dohromady jednu jedinou známku v daném předmětu. Vaše reakce je ovšem pro děti velmi důležitá a často se jí obávají více než samotných známek.

Konec školního roku je pro děti stresujícím obdobím

Hodnocení vysvědčení rodičem je mnohem důležitější, než si kdo myslí. Přehnaná chvála a vyzdvihování jedniček může v dítěti vzbudit dojem, že nic není důležitějšího než známky a že pokud dítě dostalo "samé" a je "pašák", "šikula" a "náš premiant", nemusí se vlastně učit, protože je přece chytré. A naopak děti, které uslyší hodnocení typu: "z tebe nikdy nic nebude", "ty máš snad nejhorší vysvědčení ze třídy" nebo "co jiného jsme od tebe mohli čekat", dospějí k závěru, že jsou hloupé a že učit se stejně nemá smysl, protože to lepší nikdy nebude. Vždyť rodiče říkají, že nejsou chytré, tak je to asi pravda. Toto si rodiče často neuvědomují a ve snaze popohnat dítě k lepším výsledkům jeho případný talent úplně zabíjí.

Vypíchněte jakýkoliv úspěch

Že dítě nemá takové vysvědčení, jaké jste si představovali? Zaprvé to asi není nic nečekaného, jelikož rodič by správně měl sledovat prospěch dítěte za celý rok a s případnými neúspěchy mu pomáhat a zadruhé dvě trojky na vysvědčení v šesté třídě do budoucna pro dítě vůbec nic neznamenají. Proto se nesoustřeďte na kritizování špatných známek, ale naopak vypíchněte ty dobré.

Nehodnoťte známky, ale snahu

Abyste předešli tomu, že bude mít dítě ze známek špatný pocit a bude se bát vám vysvědčení ukázat, zapomeňte na komentování jednotlivých známek. "Spíš než známky hodnoťte energii a píli, kterou děti do studia vynakládají. Jinak to totiž může být pro dítě matoucí. Některé děti se skutečně snaží a připravují se na každý školní projekt, ale i přesto nenosí domů samé jedničky," radí lektorka Lucie Mucalová.

Za špatné známky netrestejte

Pro dítě už je často špatná známka dostatečným trestem sama o sobě. Výchova, která si vynucuje poslušnost trestem, by měla být přežitkem, jelikož se ukazuje, že strach z potrestání jednoznačně nemotivuje dítě k lepším výsledkům a zájmům rozvíjet se v jakékoliv oblasti. Jediné, co dítěti dá, je obraz nespokojeného rodiče, který dítětem pohrdá. "Dítě nesmí získat pocit, že ho kvůli špatnému vysvědčení nemilujete. Promluvte si s ním o tom, dodejte mu odvahu a ukažte mu, že ho chápete, jste s ním a milujete ho, i kdyby bylo vysvědčení ještě horší," vysvětluje lektorka a životní koučka.

Odhalte příčinu neúspěchu

Děti jsou v určitých obdobích svého vývoje velmi náchylné na emocionální vzplanutí a rychlé úsudky a vše, co se kolem nich odehrává, má na jejich chování obrovský vliv. A jinak to není ani ve školním prostředí. Dítě může mít horší známky kvůli nedostatečnému spánku, neshodám v rodině, šikaně ve škole ze strany spolužáků či učitele nebo první lásce. To vše jsou situace, které se dají řešit, ale musí je chtít někdo odhalit a řešit. A tím "někdo" není dítě, ale vy. Jakmile zjistíte, kde je zakopán pes, můžete problém začít řešit a prospěch vašeho dítěte ve škole se může rázem obrátit.

Další rady, jak se vypořádat s vysvědčením

  • nikdy nejednejte v afektu - dejte si čas a až pak vše proberte
  • dítěti nikdy za špatné známky nevyhrožujte
  • nesrovnávejte své dítě s ostatními
  • netlačte na dítě, aby mělo lepší prospěch
  • zeptejte se dítěte, jak mu můžete pomoci - nejen k lepším známkám, ale s problémem, který nejspíš má
  • soustřeďte se na zájmy dítěte a podporujte je - dítě bude sebevědomější
  • o studijní prospěch se zajímejte v průběhu celého roku
  • učte se s dítětem ve školním roce a lehce i o prázdninách
  • pokud na školu sami nestačíte, navštivte dětského psychologa

Zdroj: Autorský článek, další zdroje: blog.linkabezpeci.cz, ordinace.cz.

Další zajímavé články